Lipski, Stanisław

Zgłoszenie do artykułu: Lipski, Stanisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Lipski, Stanisław

Data urodzenia:

9 kwietnia 1880

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

6 października 1937

Miejsce śmierci:

Kraków

Informacje

Kompozytor. Kształcił się w Krakowie. Był pianistą. Jego profesorowie to Władysław Żeleński w Krakowie, Jedliczka i Leichtentritt w Berlinie, Teodor Leszetycki i R. Fuchs w Wiedniu. W 1910 r. został profesorem konserwatorium krakowskiego i funkcję tę pełnił do śmierci. Tworzył utwory symfoniczne, utwory na fortepian solo, utwory chóralne, przygotowywał opracowania motywów ludowych, komponował pieśni na głos z fortepianem[1].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.