Macuk, Marcin

Zgłoszenie do artykułu: Macuk, Marcin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Czas

Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

Daj spać!

Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

Era retuszera

Nosowska, Katarzyna
Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

Grand Prix

Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

JPS

Macuk, Marcin

Zabrocki, Marcin

Jesień na Saskiej

Chęć, Michał
Duda, Tomasz
Jóźwik, Jarosław
Moskal, Łukasz
Macuk, Marcin
Wróbel, Stanisław
Trębski, Dominik
Zalewski, Krzysztof

Karatetyka

Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

Kasitet romans

Macuk, Marcin

Szymkiewicz, Jacek

Konsorcjum K.C.K.

Nosowska, Katarzyna
Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

Kto?

Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

Makro

Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

Metempsycho

Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

My faith is stronger than the hills

Nosowska, Katarzyna
Macuk, Marcin

Dickinson, Emily

Na ucho

Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

Nerwy i wiktoriańscy lekarze

Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

Nomada

Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

O lesie

Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

O papierkach

Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

Odrobina dyskomfortu

Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

Pa

Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

Poli D.N.O.

Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

Polska

Nosowska, Katarzyna
Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

Rozszczep

Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

Simple present

Nosowska, Katarzyna
Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

Sub rosa

Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

Tętent

Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

Ulala

Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

UniSexBlues

Nosowska, Katarzyna
Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

Ziarno

Macuk, Marcin

Nosowska, Katarzyna

Więcej...
Bibliografia

1. 

http://www.polskirock.art.pl/.
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 08.11.2015].