Malawski, Artur

Zgłoszenie do artykułu: Malawski, Artur

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Malawski, Artur

Data urodzenia:

4 lipca 1904

Miejsce urodzenia:

Przemyśl

Data śmierci:

26 grudnia 1957

Miejsce śmierci:

Kraków

Informacje

Kompozytor i dyrygent. Odbył studia w Krakowie w klasie skrzypiec miejscowego Konserwatorium u Jana Chmielewskiego. Od 1928 r. prowadził w Konserwatorium klasę skrzypiec oraz wykładał teorię muzyki. W 1936 r. przeniósł się do Warszawy i tam pogłębiał studia m.in. u Kazimierza Sikorskiego z zakresu kompozycji, a u Waleriana Bierdiajewa z zakresu dyrygentury. Po II wojnie światowej był wykładowcą w Krakowie i Katowicach. Pozostawił ogromny dorobek – muzykę symfoniczna, utwory fortepianowe, muzykę baletową, filmową i teatralną[1]].

Bibliografia