Mars, Tomasz

Zgłoszenie do artykułu: Mars, Tomasz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Mars, Tomasz

Informacje

Wokalista, autor piosenek, uczeń Andrzej Zaryckiego, znanego kompozytora Piwnicy pod Baranami. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali piosenki, takich jak: Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej w Świnoujściu, Festiwal Piosenki Poetyckiej w Oleśnie, „Łykend” we Wrocławiu, Wieczorne Nastroje w Kwidzynie i YAPA w Łodzi. W latach 2000–2002 – wraz z autorką tekstów Barbarą Stępniak-Wilk i kompozytorem Olkiem Brzezińskim – współtworzył na scenie kabaretu Loch Camelot program Wieczory Nieperwersyjne.

Od pewnego czasu związany jest ze sceną muzyczno-literacką „Alchemia” na krakowskim Kazimierzu, gdzie prezentuje program Męski burdel, na który składają się pieśni do Wierszy skandalicznych Michała Zabłockiego, poety znanego z piosenek Agnieszki ChrzanowskiejGrzegorza Turnaua. Towarzyszy mu zespół muzyczny w osobach Krzysztofa Łochowicza – g., Marka Marsa – bg., Tomasza Hernika – tbn., acc., kbrd.) i Dominika Klimczaka – dr. W oparciu o wspomniany program przygotowuje debiutancki album, na którym „skandalizujące” poetyckie teksty otrzymają niemal rockową oprawę[1].

Bibliografia

1. 

Rabiański, Radosław

2. 

http://www.tomasz-mars.com
Strona internetowa Tomasza Marsa [odczyt: 03.03.2010].