Maszyński, Piotr

Zgłoszenie do artykułu: Maszyński, Piotr

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Maszyński, Piotr

Data urodzenia:

3 lipca 1855

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

1 sierpnia 1934

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor. Uczeń Aleksandra Michałowskiego (fortepian) i Zygmunta Noskowskiego (kompozycja) w Instytucie Muzycznym w Warszawie. Profesor Konserwatorium Warszawskiego. Od 1884 r. prowadził klasę śpiewu chóralnego w Szkole Muzycznej Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Założył kwartet męski, który z czasem przekształcił się w Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”. Chórem tym kierował przez ponad 50 lat. Od 1890 r. uczył gry na fortepianie a od 1902 prowadził chór w Instytucie Muzycznym. W 1893 r. objął prowadzenie Szkoły Chórów przy Warszawskich Teatrach Miejskich. Później, do 1915 r., był dyrygentem chóru katedry św. Jana, natomiast w okresie międzywojennym prowadził chór Akademickiego Koła Muzycznego. Komponował muzykę kantatową, sceniczną, symfoniczną i fortepianową. Był autorem licznych utworów chóralnych, pieśni solowych, duetów, tercetów itp[1].

Bibliografia