Mechówna, Julia

Zgłoszenie do artykułu: Mechówna, Julia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Mechówna, Julia

Data urodzenia:

24 lutego 1884

Miejsce urodzenia:

Końskie

Data śmierci:

9 grudnia 1945

Miejsce śmierci:

Milanówek

Informacje

Śpiewaczka. Debiutowała 22 lutego 1913 r. w Teatrze Wielkim w Warszawie w Hugonotach Giacomo Meyeerbera (w partii Królowej) i do wybuchu II wojny światowej występowała na tej scenie jako solistka. Sporadycznie pojawiała się na scenach teatrów rewiowych, m.in. w 1917 r. występowała z recitalami w „Czarnym Kocie” (akompaniował jej wówczas Jerzy Petersburski). Występowała za granicą, m.in. w Moskwie i Mediolanie. Była obdarzona wspaniałym, pięknie wyszkolonym sopranem koloraturowym. Dla „Syreny Record” dokonała bardzo efektownych nagrań płytowych w 1927 r. W latach trzydziestych pracowała jako pedagog w klasie operowej w Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Od 1939 r. była na emeryturze, mieszkała w Milanówku pod Warszawą[1].

Bibliografia