Melodyst, Fred

Zgłoszenie do artykułu: Melodyst, Fred

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Melodyst, Fred

Data urodzenia:

24 listopada 1894

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Informacje

Kompozytor. Począwszy od 1912 r. studiował w klasie gry wiolonczelowej i klasie kompozycji w Instytucie Muzycznym w Warszawie. Studiów tych jednak nie ukończył z powodu wybuchu I wojny światowej. Od 1914 r. służył w wojsku rosyjskim i walczył na froncie.

W 1916 r. rozpoczął pracę zawodową jako muzyk w orkiestrze. Na początku lat dwudziestych należał do orkiestry Ignacego Melodysty. Dokonał z nią nagrań płytowych dla firmy „Pathé” w Warszawie. W 1922 r. grał w orkiestrze dancingowej Zygmunta Karasińskiego w lokalu „Ermitaż” w Sopocie. Z zespołem tym przeniósł się następnie do Warszawy i od 1923 r. grał w restauracji „Oaza”. Około 1927 r. założył własny zespół – Jazz Freda Melodysty. Występował w lokalach warszawskich – hotelu „Bristol”, kawiarni „Ziemiańskiej” itd. W latach 1932–1933 prowadził orkiestrę „Dancing Towarzyski” w kabarecie literacko – artystycznym „Femina” w Hotelu Angielskim. Melodyst komponował również dla teatru „Banda”. Od 1936 r. prowadził w Warszawie własny lokal taneczny „Bar Arizona”. Przez pewien czas grał w znanej restauracji „Pod krzywą latarnią”. W 1939 r. przeniósł się do Łodzi i założył tam lokal taneczny „Casanova”. Na ostatni sezon przed wojną – 1939/1940 – został zaangażowany wraz ze swym zespołem do restauracji „Trzaski” w Zakopanem.

We wrześniu 1939 r. brał udział w kampanii obronnej w stopniu sierżanta Wojska Polskiego. Następnie przedostał się do Lwowa, gdzie został muzykiem w orkiestrze teatralnej. Od 1942 r. służył w Armii Polskiej na Wschodzie, w Wydziale Propagandy i Oświaty. W wojsku prowadził początkowo reprezentacyjne trio wraz z Jerzym PetersburskimHenrykiem Goldem. Następnie był muzykiem w orkiestrze Teatru 2 Korpusu. W latach 1945–1946 służył w Wydziale Dobrobytu Żołnierza 2 Korpusu. Został zdemobilizowany w Anglii w 1946 r.

Przez pewien czas mieszkał w Palestynie, później przeniósł się do Francji, gdzie zaangażowano go do znanego paryskiego lokalu rozrywkowego na Champs Elysées – „Lido”. W latach czterdziestych przyjeżdżał jeszcze do Polski; grał m.in. w Orkiestrze Polskiego Radia w Szczecinie pod dyrekcją Władysława Górzyńskiego. Około 1950 r. wyemigrował na stałe do Izraela. Był muzykiem w orkiestrze lokalu tanecznego w Tel Awiwie – „Bar Delfin” (hebr.: „Dolfin Bar”).

Zmarł na serce podczas pobytu we Włoszech około 1960 r[1].

Bibliografia