Michałowski, Aleksander Jan

Zgłoszenie do artykułu: Michałowski, Aleksander Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Michałowski, Aleksander Jan

Data urodzenia:

23 marca 1891

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

4 czerwca 1966

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Śpiewak. Studia wokalne odbywał u Jana Łysakowskiego, a w latach 1911–1912 u Tadeusza Leliwy; jeszcze w latach dwudziestych doskonalił się w sztuce wokalnej w Mediolanie u G. Tessari‘ego. Jego debiut artystyczny odbył się 16 listopada 1913 r. w Teatrze Wielkim w Warszawie. W tym samym sezonie otrzymał stały engagement na występy w Teatrze Wielkim, jednak już w następnym sezonie śpiewał na deskach Teatru Małego. Latem 1915 r. występował w Wilnie, w zespole objazdowym Bolesława Bolesławskiego. Podczas I wojny światowej walczył na froncie. Powrócił do Warszawy w 1919 r. i do 1934 r. nieprzerwanie występował w Operze w Teatrze Wielkim. W 1929 r. brał udział w nagraniu Halki Stanisława Moniuszki w „Syrenie Record”, tworząc jedną z najlepszych kreacji artystycznych w polskiej międzywojennej fonografii. W latach trzydziestych śpiewał gościnnie na różnych scenach w kraju, m.in. w operze katowickiej, poznańskiej, a także na estradzie. W 1936 r. występował w Teatrze Narodowym, brał udział w koncertach w Filharmonii Warszawskiej jak również w występach pod auspicjami Ormuzu.

Ogółem miał w repertuarze partie z około 60 oper; krytyka wyrażała szczególne uznanie dla jego kreacji w dziełach Ryszarda Wagnera. Po II wojnie światowej występował jako aktor dramatyczny i charakterystyczny m.in. w Teatrze Polskim i Nowym, prowadził zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, brał udział w audycjach radiowych[1].

Bibliografia