Mickiewicz, Adam

Zgłoszenie do artykułu: Mickiewicz, Adam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Mickiewicz, Adam

Data urodzenia:

24 grudnia 1798

Miejsce urodzenia:

Zaosie koło Nowogródka

Data śmierci:

26 listopada 1855

Miejsce śmierci:

Stambuł

Informacje

Autor. Był największym polskim poetą – romantykiem. W latach 1824–1829 przebywał i tworzył w Rosji, następnie mieszkał głównie w Paryżu, gdzie w latach 1841–1844 był profesorem College de France, a w 1849 r. redagował „Tribune des Pauples”. W 1848 r. był twórcą legionu polskiego. Napisał Odę do młodości, Ballady i romanse, poemat dramatyczny Dziady, Sonety Krymskie, powieści poetyckie (Konrad Wallenrod), poemat Pan Tadeusz[1].

Bibliografia