Mickiewicz, Adam

Zgłoszenie do artykułu: Mickiewicz, Adam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwisko:

Mickiewicz, Adam

Data urodzenia:

24 grudnia 1798

Miejsce urodzenia:

Zaosie koło Nowogródka

Data śmierci:

26 listopada 1855

Miejsce śmierci:

Stambuł

Informacje

Autor. Był największym polskim poetą – romantykiem. W latach 1824–1829 przebywał i tworzył w Rosji, następnie mieszkał głównie w Paryżu, gdzie w latach 1841–1844 był profesorem College de France, a w 1849 r. redagował „Tribune des Pauples”. W 1848 r. był twórcą legionu polskiego. Napisał Odę do młodości, Ballady i romanse, poemat dramatyczny Dziady, Sonety Krymskie, powieści poetyckie (Konrad Wallenrod), poemat Pan Tadeusz[2].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.