Mickiewicz, Adam

Zgłoszenie do artykułu: Mickiewicz, Adam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Dzwon i dzwonki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Biegną wody potoku

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Niepewność

A

Gebethner i Wolff

1917

Niepewność

B

Gebethner i Wolff

1917

Rozmowa

Gebethner i Wolff

1910

Cztery pieśni: na chór mieszany

Kazimierz Tomasz Barwicki

1927

Cztery pieśni: na chór mieszany

Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Dwie pieśni

Instytut Fryderyka Chopina

1949

Moja pieszczotka

Bronisław Rudzki

1925

Pieśni: na chór męski a cappella: op. 74

Polski Związek Chórów i Orkiestr

1990

Precz z moich oczu

Gebethner i Wolff

Precz z moich oczu: op. 74 nr 6

Gebethner i Wolff

1920

Trzy pieśni: do słów Adama Mickiewicza

Gebethner i Wolff

1930

Modlitwa księdza Marka

Czubski, Jan

1904

Dwie pieśni na głos z tow[arzyszeniem] fortepianu

Antoni Piwarski i Spółka

Hymn do Ducha Św.: na sola: baryton, bas i chór męski z organem: op. 20

Wydawnictwo Muzyczne i Księgarnia B. J. Zalewski

1913

W imionniku: głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Pieśni miłosne: na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu

Gebethner i Wolff

1899

Perły poezji Adama Mickiewicza: opracowanie na fortepian, skrzypce – mandolinę i śpiew

„Propaganda” Wydawnictwo Nowości Muzycznych

1932

Kłócili się hrabia z popem: na chór mieszany a capella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Moja pieszczotka

Gustaw Sennewald

1894

Oda do młodości: op. 24

Jan Świerczyński

1964

Bakczysaraj w nocy: głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Pieśń Filaretów: na głos solowy

Gustaw Sennewald

1898

Pieśń Filaretów: na głos solowy lub chór unisono

Gustaw Sennewald

1898

O świcie

Lwowski Chór Akademicki

1925

Pierwiosnek: mazurek do śpiewu z towarzyszeniem fortepianu: op. 74

Gustaw Sennewald

1862

Pieśni do słów Adama Mickiewicza. Cz. 2

Czytelnik

1949

Cztery pieśni: na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu. 1. Polaly się łzy me

Antoni Piwarski i Spółka

Pierwiosnek: dzieło 3

Gebethner i Wolff

1870

Pieśń żołnierza

Feliks Grąbczewski

1934

Piosnka dudarza: na baryton: op 20

Gebethner i Wolff

1892

Renegat = Co się niedawno stało w Iranie: ballada na bas: op. 18

Gebethner i Wolff

Renegat: Co się niedawno stało w Iranie: ballada na bas: op. 18

Gebethner i Wolff

1898

Oda do młodości

Mickiewicz, Adam

Rozmowa i sen: dzieło 1

2

Gebethner i Wolff

Słowiczku mój: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1949

Słowiczku mój: na chór mieszany a cappella

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Jest u mnie kraj: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Jest u mnie kraj: na chór męski a cappella

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1974

Czaty: ballada

Józef Zawadzki

Czaty: ballada

Józef Zawadzki

Improwizacja

Józef Zawadzki

1862

Powrót taty

Teodor Gieszczykiewicz

Sonety Krymskie: poemat Adama Mickiewicza

1948

Nad wodą wielką i czystą

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Dwa słowa

Kaźmierz Stanisław Jakubowski

Moja pieszczotka

Kaźmierz Stanisław Jakubowski

Polały się łzy

Kaźmierz Stanisław Jakubowski

Słowiczku mój!

Kaźmierz Stanisław Jakubowski

Tylem wytrwał, tyle wycierpiałem

Kaźmierz Stanisław Jakubowski

Zosia

Kaźmierz Stanisław Jakubowski

Polały się łzy

Antoni Piwarski i Spółka

Piosenka

Stanisław Krzyżanowski

1904

Nad wodą wielką

Książnica Polska

Pieśń dudziarza

Książnica Polska

Piosnka dudarza

W imionniku: głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Lis i kozioł: bajka na chór męski do słów Adama Mickiewicza: op.18 nr 2

Wielkopolski Związek Śpiewaczy

1936

Kantata ku czci Adama Mickiewicza

Gubrynowicz i Schmidt

1898

Precz z moich oczu!

Kocipiński, Antoni

Nad wodą wielką i czystą: op. 5

Gebethner i Wolff

1936

Polały się łzy: op. 10

Gebethner i Wolff

1937

Precz z moich oczu: op. 6

Gebethner i Wolff

1937

Rozmowa: op. 8

Gebethner i Wolff

1936

Gdy cię nie widzę

Stanisław Krzyżanowski

Polały się łzy me...

Antoni Piwarski i Spółka

Wilija naszych strumieni rodzica: z Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza: dla śpiewu z fortepianem

-

Księgarnia i skład nut muzycznych Bolesława Koreywo

1875

Wilija naszych strumieni rodzica: z Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza: dla śpiewu z fortepianem

-

Leon Idzikowski

1890

Pieśń żołnierza z r. 1831: chór męski a cappella

Kazimierz Tomasz Barwicki

1930

Polały się łzy

Lwowski Chór Akademicki

Kantata romantyczna

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Pieśni mickiewiczowskie: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Śpiewnik księżniczki Janiny Czetwertyńskiej

Dwie pieśni: op. 3: na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu

Gebethner i Wolff

1936

Moja pieszczotka: pieśń z towarzyszeniem fortepianu: dzieło 2

Gebethner i Wolff

Sen: śpiew

Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne

1877

Więcej...
Bibliografia