Miklaszewski, Lech

Zgłoszenie do artykułu: Miklaszewski, Lech

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Miklaszewski, Lech

Cyfrowicz

Data urodzenia:

14 października 1910

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

6 grudnia 1992

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Autor tekstów. W latach 1927–1938 studiował w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie w klasie fortepianu Zofii Buckiewiczowej. Był kompozytorem, pedagogiem, publicystą muzycznym, kompozytorem piosenek dla dzieci, autorem tekstów do utworów rozrywkowych, komponowanych przez Stanisława Dzięgielewskiego. W latach 1934–1939 uczył gry na fortepianie w Szkole Muzycznej im. Wiktora Chrapowickiego w Warszawie. Od 1947 r. współpracował jako prelegent z Polskim Radiem, pisał audycje muzyczne dla dzieci. Później został dyrektorem warszawskiej Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej nr 3[2].

Bibliografia