Mossakowski, Eugeniusz

Zgłoszenie do artykułu: Mossakowski, Eugeniusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Mossakowski, Eugeniusz

Data urodzenia:

1 czerwca 1885

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

13 maja 1958

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Śpiewak. W 1915 r. podjął studia wokalne u Wacława Brzezińskiego. Swoje występy publiczne zaczynał w teatrach kabaretowych (jeden z najwcześniejszych odbył się w teatrze „Argus”).

W maju 1921 r. zadebiutował w Teatrze Wielkim w Pajacach Ruggiera Leoncavalla w partii Silvia. Z początku otrzymywał role drugoplanowe, jednak dzięki wspaniałemu głosowi o potężnej sile i wrodzonym zdolnościom, zaczął szybko wykonywać główne partie barytonowe, m.in. w: Halce Stanisława Moniuszki, Carmen Georges’a Bizeta, Aidzie Giuseppe Verdi’ego, Parsifalu Ryszarda Wagnera, Tosce Giacomo Puccini’ego, Królu Rogerze Karola Szymanowskiego.

Gościnnie Mossakowski koncertował w wielu miastach Polski, wyjeżdżał również do Niemiec (śpiewał w operach w Berlinie i w Dreźnie) oraz do Szwajcarii i Włoch. Pojawiał się ponadto na deskach teatrów rewiowych Warszawy – śpiewał w „Alhambrze” i „Wielkiej Rewii”.

Dokonał wielu wartościowych nagrań płytowych (ponad 60 utworów) dla „Syreny Record” w repertuarze operowym, religijnym i popularnym. Płyty te były powtórzeniem jego najlepszych partii scenicznych. Nagrywał również dla wytwórni „Parlophon” z akompaniamentem orkiestry pod dyrekcją Artura Rodzińskiego.

Podczas okupacji hitlerowskiej zaniechał śpiewania, jedynie w 1944 r. w Teatrze Powszechnym w Krakowie brał udział w inscenizacji Cyrulika sewilskiego Gioachino Rossini’ego. Od 1947 r. śpiewał na Scenie Muzyczno-Operowej Miejskich Teatrów Dramatycznych w Warszawie. W późniejszym czasie, gdy zaprzestał występów na scenie, pracował jako pedagog w zespole „Mazowsze” a następnie jako korepetytor solistów Opery Warszawskiej[1].

Bibliografia