Nawrot, Stanisław

Zgłoszenie do artykułu: Nawrot, Stanisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Nawrot, Stanisław

Data urodzenia:

7 listopada 1885

Miejsce urodzenia:

Siewierz

Data śmierci:

20 lutego 1970

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor. Studiował kompozycję u Zygmunta NoskowskiegoRomana Statkowskiego w Instytucie Muzycznym w Warszawie. Ukończył ponadto klasę gry na organach w Szkole Muzycznej Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Pracę zawodową rozpoczął w 1912 r. jako dyrygent w Teatrze Miniatur. Od 1919 r. był dyrygentem operetki w teatrze „Nowości” (ul. Bielańska). W latach 1928–1934 prowadził orkiestrę w „Morskim Oku”, był też od 1928 r. do wybuchu II wojny światowej dyrygentem w Polskim Radiu (prowadził orkiestrę symfoniczną, rozrywkową i chór). Po 1945 r. był dyrygentem chórów w Operze, wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, pracował w radiu. Komponował muzykę taneczną, wojskową, piosenki[1].

Bibliografia