Olejnik, Tomasz

Zgłoszenie do artykułu: Olejnik, Tomasz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Olejnik, Tomasz

Pseudonim:

Oley

Data urodzenia:

11 stycznia 1965

Informacje

Wokalista rockowy oraz autor tekstów[2]. Wieloletni członek rockowej grupy muzycznej Proletaryat.

W 1987 roku w Pabianicach Olejnik wraz z Dariuszem KacprzakiemJarosławem Siemienowiczem założył grupę Proletaryat. W 1988 roku ukazała się pierwsza kaseta zespołu pt. Revolt, która wzbudziła zainteresowanie publiczności, jak i krytyków muzycznych. Rok później zespół wystąpił na festiwalu w Jarocinie, gdzie otrzymał trzy główne nagrody – publiczności, dziennikarzy i organizatorów.

W latach późniejszych mimo częstych zmian składu Olejnik i Kacprzak, pozostający jedynymi stałymi członkami, nagrali szereg albumów między innymi Proletaryat_Proletaryat_(CD), Proletaryat_Czarne_szeregi_(CD)_ESKA_1993, Proletaryat_IV_(CD)_Izabelin_Studio_1994 czy Proletaryat_Zuum_(CD)_Izabelin_Studio_Polygram_Polska_1996, na którym stopniowo była rozwijana formuła muzyki prezentowanej przez Proletaryat[3].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

Katalog Biblioteki Narodowej.

3. 

http://www.polskirock.art.pl/.
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 28.08.2015].