Orłowski, Aleksander

Zgłoszenie do artykułu: Orłowski, Aleksander

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Orłowski, Aleksander

Data urodzenia:

1862

Miejsce urodzenia:

Kozowa w powiecie brzeżańskim

Data śmierci:

1932

Miejsce śmierci:

Oświęcim

Informacje

Kompozytor, dyrygent, urzędnik pocztowy we Lwowie, samouk, członek honorowy Towarzystwa Śpiewaczego „Echo” we Lwowie. Był dyrygentem w Brzeżanach, Krakowie, Gdańsku i Oświęcimiu. Komponował utwory chóralne, opracowywał na chóry męskie pieśni ludowe oraz patriotyczne m.in. Idą Legiony, Naprzód drużyno strzelecka[1]. Zmarł w 1932 r. w Oświęcimiu[2].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.