Ostrowski, Tadeusz

Zgłoszenie do artykułu: Ostrowski, Tadeusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Ostrowski, Tadeusz

Pseudonim:

Oster

Data urodzenia:

1895

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

13 marca 1916

Informacje

Był studentem Akademii Handlowej w St. Gallen w Szwajcarii i należał do tamtejszego oddziału Związku Strzeleckiego. Walczył jako żołnierz w I Kompanii Kadrowej, od 20 X 1914 r. został ułanem „Beliny” – Władysława Prażmowskiego – postaci niemal legendarnej. Zdobył tytuł wachmistrza 1 p.uł. Popełnił samobójstwo, otoczony przez kozaków pod Garnikiem nad Wiesiołuchą[1].

Bibliografia