Pietsch, Łukasz

Zgłoszenie do artykułu: Pietsch, Łukasz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Pietsch, Łukasz

Data urodzenia:

30 maja 1977

Miejsce urodzenia:

Gubin

Informacje

Muzyk i artysta kabaretowy. Jest pianistą i kompozytorem w kabarecie Hrabi. Wcześniej związany z zespołem Evidence. Ukończył wychowanie muzyczne na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Realizuje ważną zasadę artystyczną stosowaną wcześniej przez kabaret Potem, a kontynuowaną przez Hrabi – uczestniczy we wszystkich skeczach czasem bardziej, czasem mniej aktywnie[1].

Jest także inspiratorem sportowego ruchu w kabarecie i organizatorem Tenisowych Mistrzostw Polski Artystów Kabaretowych (Artist Cup), które od sierpnia 2014 r. cyklicznie odbywają się w Zielonej Górze[2].

Bibliografia

1. 

http://www.hrabi.pl/.
Oficjalna strona internetowa kabaretu Hrabi [odczyt: 01.10.2016].

2. 

https://www.facebook.com/lukasz.pietsch.
Profil Łukasza Pietscha w portalu Facebook [odczyt: 01.10.2016].

3. 

Kozłowska, Agnieszka.