Kabaret Potem

Zgłoszenie do artykułu: Kabaret Potem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Kabaret Potem

Potem

Data powstania:

1984

Data rozwiązania:

1999

Informacje

Kabaret powstał w Zielonej Górze w 1984 r. Stworzyli go studenci pedagogiki kulturalno-oświatowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej – obecnie Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 1985 r. nastąpiła zmiana lidera i częściowo składu zespołu. W 1987 r. kabaret zawiesił swoją działalność. Mimo znaczących sukcesów, artyści poczuli się „wypaleni artystycznie”, poza tym dwóch członków zespołu otrzymało powołanie do odbycia służby wojskowej.

Ponownie kabaret „powołano do życia” w 1989 r. Istniał jeszcze 10 lat i zakończył działalność w czasie dużej popularności.

Pierwsze trzy programy (Potem 1, Potem 2 i Potem 3) zostały zebrane w jeden o nazwie Pierwszy program, kolejno powstały:

 • Z Kolbergiem przez świat (1989)
 • Zielona Gęś (1990)
 • Bajki dla potłuczonych (1991)
 • Różne takie story (1992)
 • 15 sztuk (1993)
 • Sny i zmory im. sierż. Zdyba (1994)
 • Serca jak motyle (1996)
 • Dzikie muzy (1997)
 • Trąbka dla gubernatora (1998)
 • Paskudy i wywłoki (1999)
 • Kabaret Potem tam i z powrotem (1999)[1].

Kabaret bardzo szybko stał się „kultowy” i był wzorem do naśladowania wśród innych początkujących artystów. Stronili od polityki, stawiając na absurd, żart słowny i sytuacyjny. Lubili bardzo tak zwane historyjki, ale generalnie starali się dotrzeć do wyobraźni widza. Koncentrowali się na uczuciach i relacjach międzyludzkich. Przez 10-lecie działalności ostatniego składu kabaretu trzymali się zasady, że co roku powstaje całkiem nowy program. Nie lubili występować w telewizji, ani na imprezach estradowych. Ich programy najlepiej prezentowały się w kameralnych salach klubowych. Zakończyli swoją działalność u szczytu popularności z szacunku do samych siebie i do swojej twórczości – jak twierdzą[2].

Bibliografia

1. 

http://www.sikora.art.pl/
Oficjalna strona internetowa Władysława Sikory [odczyt: 25.09.2016].

2. 

Kozłowska, Agnieszka
Archiwum prywatne.