Pol, Wincenty

Zgłoszenie do artykułu: Pol, Wincenty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Pol, Wincenty

Data urodzenia:

1807

Data śmierci:

1872

Informacje

Był poetą i wybitnym uczonym (geograf). Należał do grupy najbardziej zasłużonych twórców polskiej pieśni żołnierskiej[1].

Uczestniczył w walkach powstania listopadowego pod wodzą generała Dezyderego Chłapowskiego (1788–1879) jako podchorąży 10 pułku ułanów litewskich, dosłużywszy się stopnia porucznika. W 1832 r. przebywał w Lipsku i Dreźnie jako wysłannik generała Józefa Bema (1794–1850) do spraw wychodźców polskich. W 1846 r. nie przyjął proponowanego mu dowództwa w powstaniu w Jasielskiem. Najbardziej znane utwory w dorobku Pola to Pieśni Janusza (wyd. 1835 r.), Pieśni o ziemi naszej (wyd. 1843 r.), Kilka kart z krwawego rocznika (Lipsk 1863 r.), poemat Wit Stwosz (1857 r.)[2].

Bibliografia