Pomarański, Zygmunt

Zgłoszenie do artykułu: Pomarański, Zygmunt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Pomarański, Zygmunt

Pseudonim:

Brzózka

Data urodzenia:

20 stycznia 1898

Miejsce urodzenia:

Zamość

Data śmierci:

1941

Miejsce śmierci:

Oświęcim

Informacje

Kompozytor, wydawca, członek Polskich Drużyn Strzeleckich oraz skautingu. Był żołnierzem I Kompanii Kadrowej (razem z bratem Stefanem), walczył w I Brygadzie Legionów Polskich. Należał do Polskiej Organizacji Wojskowej w Zamościu. Pełnił także funkcje współwłaściciela księgarni oraz wydawnictwa, komornika sądowego, a następnie notariusza w Kozienicach. W czasie wojny uczestniczył w akcjach organizowanych przez Związek Walki Zbrojnej. Został aresztowany przez gestapo i zamordowany w Oświęcimiu[1].

Jego kompozycje pt. Pieśni o wojnie i na wojnie pisane w układzie na głos i fortepian, ukazały się w 1935 r[2].

Bibliografia