Poradowski, Stefan

Zgłoszenie do artykułu: Poradowski, Stefan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Poradowski, Stefan

Poradowski, Stefan Bolesław

Data urodzenia:

16 sierpnia 1902

Miejsce urodzenia:

Włocławek

Data śmierci:

1967

Informacje

Był kompozytorem. Odbył studia z zakresu muzyki w konserwatorium poznańskim. Jego profesorem byli m.in. Henryk Opieński. Później wyjechał do Berlina i kształcił się u E. Reznicka. W 1930 r. powrócił do kraju i został wykładowcą w konserwatorium w Poznaniu.

Po II wojnie światowej został profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu. Był autorem licznych podręczników z zakresu nauki muzyki. Komponował muzykę orkiestrową, w tym siedem symfonii, bardzo liczne utwory na instrumenty smyczkowe, ponadto kantaty, poematy, suity, pieśni[1].

Bibliografia