Opieński, Henryk

Zgłoszenie do artykułu: Opieński, Henryk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Opieński, Henryk

Data urodzenia:

13 stycznia 1870

Miejsce urodzenia:

Kraków

Data śmierci:

21 stycznia 1942

Miejsce śmierci:

Morges

Informacje

Kompozytor, muzykolog. Studiował w Krakowie w Konserwatorium w klasie Władysława Żeleńskiego z zakresu kompozycji, następnie w Berlinie i Paryżu. Po powrocie działał w Warszawie. Był krytykiem muzycznym. Ponownie wyjechał na studia – do Lipska (lata 1904–1906). W 1920 r. został dyrektorem konserwatorium w Poznaniu.

W 1926 r. wyjechał z Polski, osiadł na stałe w Szwajcarii. Wydał kilka prac z zakresu muzykologii, m.in. o Fryderyku Chopinie, Ignacym PaderewskimStanisławie Moniuszce. Komponował poematy symfoniczne, muzykę kameralną, pieśni, opery, muzykę teatralną[2].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.