Raduński, Iwan

Zgłoszenie do artykułu: Raduński, Iwan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Raduński, Iwan

Data urodzenia:

1872

Data śmierci:

1955

Informacje

Był popularnym już w latach dziewięćdziesiątych XIX w. klownem cyrków rosyjskich. Debiutował w Odessie w wieku 16 lat. Stworzył duet komiczny z Mieczysłwem Staniewskim pod nazwą Bim-Bom. Około 1912 r. duet zyskał olbrzymią popularność, nazywano ich „ulubieńcami Moskwy”. Występował przede wszystkim w Rosji, ale często także w Warszawie i innych miastach zaboru rosyjskiego. Dokonał nagrań dla kilku firm, m.in. dla „Zonophonu” i „Metropolu”.

Podczas I wojny światowej komik znalazł się w Rosji, około 1922 r. przybył do Polski – nastąpiła wówczas reaktywacja duetu. Komicy zaczęli ponownie dokonywać nagrań płytowych z nowym repertuarem dla „Syreny Record”. Po pewnym jednak czasie Iwan Raduński wyjechał do Związku Sowieckiego. W 1939 r. otrzymał tytuł Zasłużonego Artysty RSSF[1].

Bibliografia