Rodziewicz, Dobrosław

Zgłoszenie do artykułu: Rodziewicz, Dobrosław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Rodziewicz, Dobrosław

Data urodzenia:

2 lutego 1960

Miejsce urodzenia:

Kraków

Informacje

Lider i twórca Kabaretu Koalicja. Z zawodu dziennikarz radiowy i tłumacz. Ukończył (po 11 latach nauki – co uważa za swoisty rekord) filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1990 r. związany z Radiem Kraków, gdzie prowadzi swoje autorskie audycje. Był kierownikiem redakcji i przez 6 miesięcy prezesem zarządu (2006). Współpracował z TVP Kraków, Dziennikiem Polskim, gdzie był zastępcą sekretarza redakcji (2007–2011). Stworzył autorskie cykle publicystyczne: Polityka dla dorosłych (2010–2011, wznowione w maju 2016 we współpracy z Ośrodkiem Myśli Politycznej w Krakowie) oraz cykl dokumentalny Prawo i pamięć (2005, razem z Andrzejem Kaczmarczykiem we współpracy z oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie). Pracował dla Przekroju, prowadził zajęcia w Szkole Retoryki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także w języku angielskim konwersatorium z wiedzy o mediach dla studentów programu Erasmus na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II i konwersatoria na temat dziennikarstwa radiowego dla studentów Papieskiej Akademii Teologicznej. Współautor publikacji (z Piotrem Legutką): Mity czwartej władzy, a także Gra w media, Między Majdanem a Smoleńskiem, wspólnie ze Sławomirem Kardasem – leksykon Ameryka dla Polaka. Dokonał także przekładu z języka angielskiego: Christophera Lascha Bunt elit, oraz Charlesa Bukowskiego Światło błyskawicy za górą (wspólnie z Marcinem Baranem)[1].

Bibliografia

1. 

Kozłowska, Agnieszka
Archiwum prywatne.