Kabaret Koalicja

Zgłoszenie do artykułu: Kabaret Koalicja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Kabaret Koalicja

Koalicja

Kabaret Jagiellonia

Jagiellonia

Data powstania:

1985

Informacje

Kabaret powstał w 1985 r. w Krakowie pod nazwą Jagiellonia. Nazwa ta przetrwała kilka miesięcy i została ostatecznie zmieniona na „Koalicja”. Jest to zespół o ambicjach kabaretu literackiego, bogaty w piosenki. Programy były tworzone wspólnie, a śpiewali Dobrosław Rodziewicz i Ewa Zajdek. Na I PACE otrzymali II nagrodę i w kolejnych latach zawsze byli zauważani przez jury[1].

W 1994 r. wzięli ponownie udział w konkursie PAKI w nowym składzie (Dobrosław Rodziewicz, Piotr Legutko, Ewa Zajdek, Andrzej Kaczmarczyk, Marcin Baran, Kornelia Łysiak). Tę datę można uznać za czas kolejnego odnowienia kabaretu.

Od 1999 r. prowadzili satyryczną audycję radiową w Radiu Kraków Prywatka kabaretu Koalicja z udziałem kompozytora i gitarzysty Leszka Mierzwy.

W 2005 r. przygotowali program radiowy Grupa trzymająca słoik. Obecnie występują okazjonalnie[2].

Bibliografia

1. 

Magiczny Świat Kabaretu: PaKA 1985–2001, Kielce, Agencja Reklamy Test, 2002

2. 

http://www.paka.pl/
Strona internetowa stowarzyszenia PAKA [odczyt: 10.10.2016].