Roland, Jerzy

Zgłoszenie do artykułu: Roland, Jerzy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Roland, Jerzy

Pseudonim:

Nałęcz

Data urodzenia:

1905

Data śmierci:

1940

Miejsce śmierci:

Muszyna

Informacje

Autor tekstów piosenek. Studiował prawo na uniwersytecie w Paryżu. Był dziennikarzem i pracownikiem biurowym w konsulacie polskim we Francji. Od 1929 r. występował w Warszawie w teatrze „Morskie Oko”. Był aktorem, konferansjerem i autorem tekstów (pisał je m.in. dla Kazimierza Krukowskiego). Później grał jeszcze w teatrze rewiowym „Wesołe Oko”. W 1932 r. przeszedł na poważne sceny – do Teatru Narodowego, Nowego a następnie teatrów Towarzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej. Pracował jako spiker radiowy, wystąpił w kilku filmach (Bohaterowie Sybiru, Zapomniana melodia i in.), pisał teksty piosenek do filmów. Najciekawszym jego utworem jest tekst piosenki Znam tylko twoje listy, nagranej przez Tadeusza Bocheńskiego. Zmarł tragicznie w więzieniu (popełnił samobójstwo)[1].

Bibliografia