Rybak, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Rybak, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Rybak, Jan

Data urodzenia:

17 stycznia 1856

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

8 maja 1928

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Pieśniarz. Występował od 1892 r. Początkowo był aktorem w teatrzykach w Łodzi, Lublinie, Piotrkowie itp. Potem grał i śpiewał w teatrach ogródkowych Warszawy i Krakowa, w zespołach objazdowych Czesława Janowskiego, Bolesława Mareckiego, Mariana Rejterowicza, Felicjana Felińskiego. W 1905 r. występował w Teatrze Ludowym w Warszawie. W latach 1919–1920 był artystą teatru „Czarny Kot”, zaś w 1924 r. śpiewał w Teatrze Letnim. Od 1926 r. należał do zespołu Teatru Niewiarowskiej. W repertuarze miał partie z Halki Stanisława MoniuszkiTrubadura Giuseppe Verdi‘ego. Na rok przed śmiercią nagrał dla „Syreny Record” serię płyt z pieśniami legionowymi w duecie z Władysławem Ochrymowiczem[1].

Bibliografia