Rybicki, Feliks Bronisław

Zgłoszenie do artykułu: Rybicki, Feliks Bronisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Rybicki, Feliks Bronisław

Data urodzenia:

24 stycznia 1899

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

25 sierpnia 1978

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor, autor tekstów. Uczęszczał do gimnazjum Wojciecha Górskiego, potem wstąpił na wydział prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1915 r. prowadził małe zespoły chóralne. W 1920 r. rozpoczął studia w Państwowym Konserwatorium Muzycznym. Studiował u Emila Młynarskiego, Henryka Melcera, Romana Statkowskiego, Witolda Maliszewskiego. W 1926 r. debiutował jako dyrygent orkiestry Filharmonii Warszawskiej. Dyrygował często orkiestrami w teatrach: Narodowym, Polskim, teatrach Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej. W latach 1937–1939 kierował chórem Filharmonii, był też dyrygentem w Polskim Radiu.

Komponował muzykę kameralną, wokalną, filmową (Rok 1914, Dziesięciu z Pawiaka, Księżna Łowicka, Profesor Wilczur). Pisał też drobne utwory literackie. Podczas okupacji hitlerowskiej był dyrygentem w „Teatrze Miasta Warszawy”. Po II wojnie światowej kontynuował pracę w radiu, współpracował z teatrami dla dzieci, był profesorem dyrygentury w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie[1].

Bibliografia