Rybicki, Feliks Bronisław

Zgłoszenie do artykułu: Rybicki, Feliks Bronisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Niech żyje Marszałek Józef Piłsudski: życiorys, pieśni, poezje

Centrala Wydawnictw Obchodów i Uroczystości Wojskowo-Społecznych

1933

Powstanie styczniowe: zbiór pieśni i poezyj poprzedzony zarysem historii powstania

Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy

1931

Leć pieśni w dal...: podręcznik nauki śpiewu dla kl. 6 szkół powszechnych 3 stopnia

Gebethner i Wolff

1936

Mazur: na chór męski

O matko moja!

Wydawnictwo Muzyczne „Lira Polska”

2 słowa: walc do śpiewu lub na sam fortepian

Wydawnictwo „Universum”

1947

A jak ja urosnę

„Nasza Księgarnia”

1953

Barkarola: śpiewana przez Stanisława Gruszczyńskiego w filmie dźwiękowym „Księżna Łowicka”

Leon Idzikowski

1932

Chóry żeńskie. Z. 2

Gebethner i Wolff

Góry, doliny

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Ja pragnę zakochać się

Wydawnictwo „Universum”

1947

Jakże pisać mam do chłopca

Czytelnik

1951

Jej obraz: kartka z albumu

Wydawnictwo Muzyczne „Lira Polska”

1924

Jesień polska

Wacław Pawłowski – Księgarnia Wysyłkowa

1936

Lubelskie: na 1, 2 i 3 głosy

Księgarnia i Drukarnia Katolicka

1936

Marsz Związku Rezerwistów

Wacław Pawłowski – Księgarnia Wysyłkowa

1936

Marsz wycieczkowy

Czytelnik

1952

Moja...: boston

Gebethner i Wolff

1931

Most Poniatowskiego: na chór mieszany z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Murarski walc: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Nie trzeba wcale słów...: walc

Leon Idzikowski

1932

Nie wiem skąd

Wydawnictwo „Universum”

1947

Piosenka pierwszomajowa

Czytelnik

1953

Piosenka zlotowa

„Nasza Księgarnia”

1953

Po szerokim pięknym świecie

„Nasza Księgarnia”

1953

Po szerokim pięknym świecie: piosenka dla dzieci na głos z fortepianem

Czytelnik

1951

Podarek

Czytelnik

1953

Rusałka: na 4 głosy żeńskie lub męskie. Nr 33

Gebethner i Wolff

1928

Wybór pieśni radzieckich

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Zielony dąb

Czytelnik

1953

Zielony dąb

Czytelnik

1953

Zielony dąb

Czytelnik

1953

Więcej...
Bibliografia