Salecki, Mieczysław

Zgłoszenie do artykułu: Salecki, Mieczysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Salecki, Mieczysław

Pseudonim:

Saletzky, Mario

Data urodzenia:

29 sierpnia 1893

Miejsce urodzenia:

Mień

Data śmierci:

19 lipca 1982

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Śpiewak. Studia śpiewacze odbył w konserwatorium kijowskim; ukończył je w 1918 r. Debiutował w Operze w Teatrze Wielkim w  Warszawie w 1924 r. Do wybuchu II wojny światowej jego kariera przebiegała następująco:

– w sezonie 1925/1926 był solistą w Operze w Teatrze Wielkim we Lwowie (wystąpił m.in. jako Faust u boku Adama Didura),

– w sezonie 1926/1927 śpiewał w Operze Warszawskiej oraz w operetce w teatrze „Nowości”,

– w sezonie 1926/1927 koncertował na estradzie i w Polskim Radiu oraz nagrał swe pierwsze płyty dla „Syreny Record”.

W latach 1928–1936 odbył wielkie tournée zagraniczne, był angażowany do teatrów operowych we Wiedniu, Dreźnie, Brunszwiku, w Niemieckiej Operze w Charlottenburgu (używał wówczas pseudonimu Mario Saletzky). W 1932 r. został zaangażowany do Opery Rosyjskiej w Paryżu i śpiewał tam wspólnie z Fiodorem Szalapinem. W 1935 r. występował w Pradze, następnie w Zurychu oraz w Holandii. W sezonie 1936/1937 pojawiał się ponownie w Operze Warszawskiej. Potem przeniósł się do Opery Poznańskiej, gdzie w 1938 r. odniósł wielki sukces w roli Króla w operze pt. „Alceste” Christoph‘a Willibald‘a Glucka. Na sezon 1938/1939 powrócił do Opery Warszawskiej. Podczas okupacji hitlerowskiej śpiewał sporadycznie w kawiarniach i na koncertach prywatnych. Po powstaniu warszawskim został wywieziony do obozu w Niemczech. W latach 1945–1948 występował w miastach niemieckich, współpracował z referatem kultury konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej, wziął udział w blisko 200 koncertach dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych, wysiedleńców i członków Związku Polaków w Niemczech. W 1948 r. powrócił do kraju i pracował jako pedagog. W 1974 r. obchodził jubileusz 50-lecia pracy artystycznej[2].

Bibliografia