Sas-Jaworski, Stefan

Zgłoszenie do artykułu: Sas-Jaworski, Stefan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Sas-Jaworski, Stefan

Pseudonim:

Jarr, Stefan

Data urodzenia:

13 czerwca 1909

Miejsce urodzenia:

Moskwa

Data śmierci:

18 grudnia 1978

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Śpiewak, piosenkarz. Z zawodu inżynier budownictwa wodnego. Dysponował głosem tenorowym. Był członkiem najpierw Chóru Warsa (od 1930 do 1933), następnie chóru rewelersów Weseli Chłopcy z Columbii, solista na płytach „Odeon” i „Cristal Electro”. Uczestniczył w powstaniu warszawskim w szeregach Armii Krajowej[1].

Bibliografia