Schaeffer, Bogusław

Zgłoszenie do artykułu: Schaeffer, Bogusław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Schaeffer, Bogusław

Schäffer, Bogusław

Data urodzenia:

6 czerwca 1929

Miejsce urodzenia:

Lwów

Informacje

Kompozytor. Studiował w Opolu, następie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie (Artura Malawskiego) oraz muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim (u Zdzisława Jachimeckiego). W latach 1953–1958 zajmował się głównie teorią muzyki, opublikował szereg książek z tego zakresu. Od 1956 r. poświęcił się wyłącznie komponowaniu. Był także krytykiem muzycznym. Od 1963 r. wykłada kompozycję w Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie. Jest laureatem rekordowej w Polsce ilości nagród kompozytorskich[1].

Bibliografia