Ścigalska, Anna

Zgłoszenie do artykułu: Ścigalska, Anna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Ścigalska, Anna

Informacje

Absolwentka chorzowskiej szkoły muzycznej w klasie skrzypiec. W okresie nauki częściej jednak wolała przebywać na próbach chóru szkolnego. Śpiewała w altach. Po maturze rozpoczęła naukę w Szkole Artystycznej Komitetu DS. Radia i TV z siedzibą w Koszęcinie, która przygotowywała do zawodu: aktor-piosenkarz-tancerz. Szkołę ukończyła z wyróżnieniem i w nagrodę otrzymała stypendium w Szkole Stepu i Tańca Modern-Jazz Franka Towena w Pradze. Następnie została zatrudniona w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. W 1985 r. dołączyła do grupy Strzelecki_Andrzej, z którą wsytępowała w Teatrze Buffo i Ateneum w Warszawie. W latach 1987-1997 współpracowała z Teatrem Rampa. Brała udział w przedstawieniach, filmach fabularnych, a także Festiwalach Piosenki Polskiej w Opolu i Przeglądach Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Od 1992 r. do dziś współpracuje z Kwartetem Rampa[1].

Bibliografia

1. 

http://kwartetrampa.pl/
Oficjalna strona internetowa Kwartetu Rampa [odczyt: 15.08.2014].