Ściwiarski, Janusz

Zgłoszenie do artykułu: Ściwiarski, Janusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Ściwiarski, Janusz

Data urodzenia:

23 czerwca 1901

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

18 października 1957

Miejsce śmierci:

Łódź

Informacje

Autor tekstów piosenek, kompozytor. W okresie międzywojennym był reżyserem, kierownikiem oraz aktorem teatrzyków rewiowych, m.in. „Muchy” i „Varieté”. Grał w teatrze YMCA i teatrze żołnierskim „Placówka”. Podczas okupacji hitlerowskiej kierował „Niebieskim Motylem”, „Figaro” i innymi. Od 1948 do 1951 r. był dyrektorem łódzkiego teatru „Osa”. Zagrał w kilku filmach: Młodości Chopina, Celulozie, Pokoleniu[1].

Bibliografia