Sienkiewicz, Kuba

Zgłoszenie do artykułu: Sienkiewicz, Kuba

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Sienkiewicz, Kuba

Właściwie:

Sienkiewicz, Jakub

Data urodzenia:

24 listopada 1961

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Informacje

Gitarzysta, wokalista, autor tekstów i kompozytor. Muzyczny samouk. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, doktor nauk medycznych, neurolog.

W 1990 r. został wokalistą a także autorem większości repertuaru zespołu Elektryczne Gitary, uprawiającego gatunek piosenki, będący oryginalnym połączeniem muzyki rockowej z tekstami z pogranicza satyry i groteski. W 1994 r. wydał autorski CD Kuba Sienkiewicz: Od morza do morza, a rok później wziął udział w nagraniu CD Czarodzieje zespołu Trawnik Krzysztofa Bienia.

Jego piosenki znalazły się na ścieżce dźwiękowej filmu Kiler, Kiler-ów 2-óch (reż. Juliusz Machulski), Spona (reż. Waldemar Szarek), Kariera Nikosia Dyzmy (reż. Jacek Bromski), seriali TV Pokój 107 (reż. Mirosław Dembiński), Ja, Malinowski (reż. Filip Zylber).

W 1994 r. ukazała się książka z tekstami piosenek i wywiadem Jestem zdrowy, wydana przez PLJ, a w 1998 r. książka medyczna Poradnik dla osób z chorobą Parkinsona.

W 1998 r. nagrał solowy CD Kuba Sienkiewicz: Źródło z piosenkami Jacka Kleyffa. CD Kuba Sienkiewicz: Studio Szum wypełniły piosenki powstałe na specjalne zamówienia, m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, a także utwory na potrzeby filmu i reklamy. W 2001 r. nagrał CD Kup pan cegłę dla Amnesty, rozprowadzaną na imprezach organizowanych przez Amnesty International, zawierającą utwory z solowego repertuaru Jakuba Sienkiewicza i zespołu Elektryczne Gitary[1].

Bibliografia