Słobódzki, Mieczysław

Zgłoszenie do artykułu: Słobódzki, Mieczysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Słobódzki, Mieczysław

Pseudonim:

Kozar

Data urodzenia:

1 stycznia 1884

Miejsce urodzenia:

Chocim

Data śmierci:

3 stycznia 1965

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor, dyrygent, pedagog i chórmistrz[1]. Od 1 V 1916 r. był chorążym 1 pułku artylerii Legionów Polskich. Następnie mianowano go podporucznikiem 1 IV 1917 r. Osiągnął z czasem tytuł majora Wojska Polskiego. Pełnił funkcje asystenta sztabowego 14 p.a.p. Od 1911 r. prowadził działalność literacką i artystyczną. Pracował jako kierownik literacki kabaretu Czarny Kot. Sprawował obowiązki dyrektora Teatru Miejskiego w Łodzi (do 1939 r.), a po II wojnie światowej był dyrektorem liceum dla pracujących w Świdnicy Śląskiej. Został wykluczony z PPS[2]. Był kompozytorem wielu pieśni solowych, chóralnych, utworów na zespoły kameralne oraz orkiestrowe. Najbardziej jednak znane są jego piosenki legionowe: Piechota, szara piechotaRozkwitają pąki białych róż. W latach pięćdziesiątych komponował muzykę sceniczną dla Państwowego Teatru w Świdnicy[1].

Bibliografia