Stadler, Alfred

Zgłoszenie do artykułu: Stadler, Alfred

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Stadler, Alfred

Data urodzenia:

1889

Miejsce urodzenia:

Stanisławów

Data śmierci:

2 lutego 1944

Miejsce śmierci:

Lwów

Informacje

Polski dyrygent i kompozytor[1].

Ukończył Akademię Lwowską i Kon­serwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego, gdzie uczył się gry na skrzypcach (u M. Wolfstahla) i kompo­zycji (u M. Sołtysa). Od 1912 r. dyrygował chórem „Hejnał” i amatorską orkiestrą symfoniczną we Lwowie. Okres I wojny światowej spędził w Rosji. Był dyry­gentem w operze w Moskwie. Po powrocie do kraju, wiosną 1919 r. prowadził orkiestrę w zespole T. Wołowskiego w Kielcach. W 1919-26 był dy­rygentem opery w Teatrze Wielkim i operetki w Teatrze Nowości we Lwowie. Latem 1924 r. z tymi zespołami występował w Krakowie. W latach 1926–1932 mieszkał w Stanisławowie. Był tam dyrektorem Towarzystwa Muzycznego im. Mo­niuszki, kierował jego konserwatorium, chórami i orkiestrą, wznowił działalność amatorskiej sceny opero­wej. W latach 1932–1937 pracował we Lwowie jako dyry­gent chórów. Od 1937 r. był ponownie w Stanisła­wowie, zajmował swoje poprzednie stanowiska, kie­rował także Towarzystwem Muzycznym im. Chopina. Skomponował operę Warszawianka do libretta wg S. Wyspiańskiego (1929); większą wartość miały jego kompo­zycje chóralne. Zginął rozstrzelany przez Niemców we Lwowie[2].

Bibliografia

1. 

Katalog Biblioteki Narodowej

2. 

https://encyklopediateatru.pl/osoby/69972/alfred-stadler
Encyklopedia Teatru Polskiego [odczyt: 30.01.2023].