Staff, Leopold

Zgłoszenie do artykułu: Staff, Leopold

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Staff, Leopold

Data urodzenia:

14 listopada 1874

Miejsce urodzenia:

Lwów

Data śmierci:

31 maja 1957

Miejsce śmierci:

Skarżysko-Kamienna

Informacje

Autor tekstów. Był wybitnym poetą. Debiutował w 1898 r. w prasie lwowskiej. Od 1918 r. działał w Warszawie. Był patronem grupy poetyckiej „Skamander”, współredagował „Nowy Przegląd Literatury i Sztuki”. W 1934 r. został wiceprezesem Polskiej Akademii Literatury, był ponadto członkiem zarządu polskiego oddziału Pen Clubu. Opublikował poezje, dramaty sceniczne, tłumaczenia[2].

Bibliografia