Staff, Leopold

Zgłoszenie do artykułu: Staff, Leopold

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Nowa pieśń: śpiewnik dla młodzieży i starszych. Cz. 1

Chlondowski, Antoni

1947

Cyprys

Gebethner i Wolff

1920

Parafraza

Gebethner i Wolff

1920

Pocałunek

Gebethner i Wolff

1920

Szczęście

Gebethner i Wolff

1920

Bajka: op. 17 nr 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1948

Pełnia: chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1984

Pieśni

Gubrynowicz i Syn

1930

Trzy pieśni na głos z towarzyszeniem fortepianu

Antoni Piwarski i Spółka

Słowik zaufany

Antoni Piwarski i Spółka

W lipowe kwiaty: op. 10

Bronisław Rudzki

1920

Jakże możecie kwiaty?

Gebethner i Wolff

1922

Kiedy spotykam cię w lesie

Stanisław Krzyżanowski

1918

Baśń: śpiew z tow[arzyszeniem] fortepianu: op. 21, nr 2

Towarzystwo Związkowe Kompozytorów

1939

Jesienna mgła: śpiew z tow[arzyszeniem] fortepianu: op. 21, nr 1

Towarzystwo Związkowe Kompozytorów

1939

Daleko pójdę: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1948

Daleko pójdę: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Trzy pieśni: do słów Leopolda Staffa

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Dwie pieśni: na głos z fortepianem

Gebethner i Wolff

Dziewicze brzozy: op. 61

Gebethner i Wolff

Dwie pieśni: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1947

Dwie pieśni: na śpiew i fortepian

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1933

Pieśni Bilitis

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1973

Dziewięć pieśni: na chór mieszany: sopran-alt

Wydawnictwo Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich

1939

Dziewięć pieśni: na chór mieszany: tenor-bas

Wydawnictwo Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich

1939

Trzy pieśni o ojczyźnie: 3-głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1969

Pod modry blask

Wydawnictwo Polskiego Klubu Artystycznego

1918

W miniony maj... ; Z pieśnią słowiczą ; Szczęście: na chór mieszany a cappella

Jesienną nocą: op. 6 nr 1

Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1930

Dwie pieśni: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1969

Trzy pieśni

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

1981

Kwiat ciemny

Antoni Piwarski i Spółka

Przyjście

Antoni Piwarski i Spółka

Sonety Michała Anioła: na baryton i fortepian

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1989

Pieśni moje. Z. 2

Gebethner i Wolff

Pieśni

Księgarnia Polska

8 pieśni: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Cztery pieśni: śpiew i fortepian

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1936

Modlitwa

Leon Idzikowski

1921

Przyjście

Leon Idzikowski

1921

Więcej...
Bibliografia