Staszczyk, Zygmunt

Zgłoszenie do artykułu: Staszczyk, Zygmunt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: 25th best of the best

Rok wydania: 2011

Tytuł: 25th best of the best

Rok wydania: 2011

Tytuł: Ferajna

Rok wydania: 2009

Tytuł: XXX lat na scenie

Rok wydania: 2016

Tytuł: AQQ akustycznie...

Rok wydania: 2012

Tytuł: Koncertówka, Part 1

Rok wydania: 2002

Tytuł: Kicha

Rok wydania: 1999

Tytuł: Luksus

Rok wydania: 1995

Tytuł: U cioci na imieninach

Rok wydania: 2000

Tytuł: Pocisk miłości

Rok wydania: 1992

Tytuł: Al Capone

Rok wydania: 1996

Tytuł: Al Capone

Rok wydania: 1996

Tytuł: Częstochowa 1982–1985

Rok wydania: 1995

Tytuł: Częstochowa 1982–1985

Rok wydania: 1995

Tytuł: Częstochowa 1982–2011

Rok wydania: 2011

Tytuł: Miejscowi – live / Chamy idą

Rok wydania: 2002

Tytuł: Miejscowi – live / Chamy idą

Rok wydania: 2011

Tytuł: Miejscowi – live

Rok wydania: 1988

Tytuł: Miejscowi – live

Rok wydania: 1988

Tytuł: Nasz Bubelon: live

Rok wydania: 1991

Tytuł: Nasz Bubelon: live

Rok wydania: 1984

Tytuł: Antyidol

Rok wydania: 1999

Tytuł: Antyidol

Rok wydania: 2011

Tytuł: Chamy idą...

Rok wydania: 1991

Tytuł: Chamy idą...

Rok wydania: 1985

Tytuł: Chłopaki nie płaczą

Rok wydania: 1997

Tytuł: Chłopaki nie płaczą

Rok wydania: 2011

Tytuł: I hate rock’n’roll

Rok wydania: 2006

Tytuł: I hate rock’n’roll

Rok wydania: 2006

Tytuł: I hate rock’n’roll

Rok wydania: 2011

Tytuł: I love you

Rok wydania: 1994

Tytuł: I love you

Rok wydania: 1994

Tytuł: I love you

Rok wydania: 2011

Tytuł: King!

Rok wydania: 1992

Tytuł: King!

Rok wydania: 1997

Tytuł: King!

Rok wydania: 1994

Tytuł: Model 01

Rok wydania: 2001

Tytuł: Model 01

Rok wydania: 2001

Tytuł: Model 01

Rok wydania: 2011

Tytuł: Old is gold

Rok wydania: 2012

Tytuł: Old is gold

Rok wydania: 2012

Tytuł: Pocisk miłości

Rok wydania: 1997

Tytuł: Pocisk miłości

Rok wydania: 1997

Tytuł: Pocisk miłości

Rok wydania: 1991

Tytuł: Pocisk miłości

Rok wydania: 1991

Tytuł: Pocisk miłości

Rok wydania: 1991

Tytuł: Pocisk miłości

Rok wydania: 2011

Tytuł: Polskie mięso: 1999–2011

Rok wydania: 2011

Tytuł: Prymityw

Rok wydania: 1994

Tytuł: Prymityw

Rok wydania: 1994

Tytuł: Prymityw

Rok wydania: 1996

Tytuł: Prymityw

Rok wydania: 2011

Tytuł: T.Live

Rok wydania: 2003

Tytuł: The very besT.Love

Rok wydania: 2008

Tytuł: Wychowanie

Rok wydania: 1989

Tytuł: Wychowanie

Rok wydania: 1989

Tytuł: Wychowanie

Rok wydania: 1992

Bibliografia