Strakacz, Sylwin Jerzy

Zgłoszenie do artykułu: Strakacz, Sylwin Jerzy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Strakacz, Sylwin Jerzy

Data urodzenia:

17 lutego 1882

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

15 maja 1973

Miejsce śmierci:

Nowy Jork

Informacje

Kompozytor. Ukończył gimnazjum gen. K. Chrzanowskiego, studiował prawo w Petersburgu. Od grudnia 1918 r. przez ponad dwadzieścia lat był sekretarzem osobistym Ignacego Paderewskiego. W latach 1923–1925 był redaktorem naczelnym „Rzeczypospolitej”, później pisał korespondencje dla „Kuriera Warszawskiego” i „ABC”. Komponował piosenki; w Paryżu jego taniec La Java espagnole tańczyła Nina Pawliszczewa. Jesienią 1939 r. został Ministrem Pełnomocnym i delegatem Rzeczypospolitej Polskiej przy Lidze Narodów. W 1940 r. znalazł się wraz z Paderewskim w Nowym Jorku. Rozważano jego kandydaturę na premiera emigracyjnego rządu. W latach 1940–1945 zajmował stanowisko Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Jorku. Po II wojnie światowej pracował w sądownictwie, był działaczem polonijnym, uczestniczył w kampanii wyborczej Roberta Nixona[1].

Bibliografia