Szanajca-Kossakowski, Paweł

Zgłoszenie do artykułu: Szanajca-Kossakowski, Paweł

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Szanajca-Kossakowski, Paweł

Informacje

Muzyk i malarz. Karierę artystyczną rozpoczął jako saksofonista, biorąc udział w nagraniach zespołów Kult oraz Izrael. W latach 90 prowadził własną formację freejazzową The Nobody. Przez 10 lat był dyrektorem artystycznym projektów telewizyjnych realizowanych pod marką Gramy TV dla telewizji Polsat.

Z wykształcenia fotograf, początkowo podążał śladami tradycji rodzinnej, sięgającej XIX wieku – jego pradziadek oraz stryj byli wybitnymi fotografami. Jednak to za sprawą dziadka Józefa Szanajcy, wybitnego architekta i artysty grupy Praesens, współorganizatora pierwszego europejskiego pokazu malarstwa Włodzimierza Malewicza, ostatecznym wyborem Pawła Szanajcy-Kossakowskiego stało się malarstwo.

Jego obrazy pokazywane były na wielu pokazach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jest uznawany za kontynuatora tradycji konstruktywistycznej[1].

Bibliografia

1. 

http://galeriafibak.home.pl/
Strona internetowa Galerii Fibak [odczyt: 08.09.2014].