Zgłoszenie do artykułu: Izrael

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Izrael

Kultura

Data powstania:

marzec 1983

Data rozwiązania:

1995

Informacje

Warszawski zespół reggae, utworzony w marcu 1983 r. w składzie: Robert Brylewski – g., voc., kbrd., perc., Jacek Gruszka – perc., Milo Kurtis – dr., Paweł Rozwadowski – voc., g., kbrd., Tomasz Świtalski – bg. Zadebiutował tego samego roku na koncercie w klubie studentów Uniwersytetu Warszawskiego „Hybrydy”. W zmienionym składzie (Robert Brylewski – g., voc., kbrd., perc., Tadeusz Kuczyński – tr., Tomasz Lipiński – voc., kbrd., Piotr Malak – alt sxf., Jarosław Ptasiński – dr., perc., Vivian Quarcoo – voc., Paweł Rozwadowski – voc., g., kbrd.) dokonał także pierwszych nagrań dla Programu III Polskiego Radia oraz na debiutancki LP Izrael: Biada, biada, biada. Brał udział w Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie w latach 1984–1988, w imprezach festiwalu Róbrege. Wystąpił w dokumentalnym filmie pt. Fala (reż. Piotr Łazarkiewicz).

Od 1986 r. trzon zespołu stanowili Robert Brylewski, Vivian QuarcooDariusz Malejonek – voc., g. Wielokrotnie zmieniał skład i profil muzyczny, występując jako formacja reggae Izrael lub grupa rockowa Kultura. Z zespołem współpracowali na estradzie i w nagraniach, m.in.: Aleksander Dziki, Sławomir Wróblewski – bg., Wojciech Konikiewicz – kbrd., Piotr Subotkiewicz – fl., kbrd., Włodzimierz Kiniorski, Aleksander Korecki, Paweł Szanajca – alt sxf., Krzysztof Banasik – flh., Piotr Żyżelewicz – dr. Koncertował w kraju, a także w Czechosłowacji (1989) i w Wielkiej Brytanii (1990). W 1995 r. rozpadł się, a jego muzycy związali się z zespołami, z którymi także wcześniej współpracowali, m.in. z Armią, Houkiem, Voo Voo[1].

Bibliografia