Zgłoszenie do artykułu: Kult

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Kult

Data powstania:

czerwiec 1982

Informacje

Warszawski zespół rockowy utworzony w czerwcu 1982 r. w składzie: Tadeusz Bagan – g., Dariusz Gierszewski – dr., Kazimierz Staszewski (Kazik) – voc., lider, Piotr Wieteska – bg. Zadebiutował w lipcu tego samego roku na koncercie w klubie studenckim „Riviera-Remont” w Warszawie. W listopadzie 1983 r. otrzymał I nagrodę na Festiwalu Nowej Fali w Toruniu. W 1985 r. dokonał pierwszych nagrań płytowych dla Tonpress. Zrealizował także recitale telewizyjne i teledyski. Nagrał muzykę do filmu pt. Oczy niebieskie (reż. Waldemar Szarek) oraz Czarne słońca (reż. Jerzy Zalewski). Do tytułowej piosenki z tego drugiego filmu powstał teledysk, który zaprezentowała m.in. stacja MTV. Koncertował w kraju i za granicą, m.in. w RFN, Czechosłowacji, Brazylii i ośrodkach polonijnych USA.

Jest zwycięzcą licznych ankiet i plebiscytów, m.in. Teleexpressu i pisma „Bravo”. Wielokrotnie zmieniał skład. Od 1992 r. zespół tworzą: Krzysztof Banasik – fh., g., Janusz Grudziński – kbrd., g., Piotr Morawiec – g., Kazimierz Staszewski – voc., Andrzej Szymańczak – dr., Ireneusz Wereński – bg. Po śmierci Andrzeja Szymańczaka w kwietniu 1998 r., nowym perkusistą zespołu jest Tomasz Goehs. Do zespołu dołączył w 1998 r. Janusz Zdunek – tr., a w 2003 r. Tomasz Glazik – ten. sxf.

Współpracowali z nim także: Aleksander Januszewski, Tadeusz Kisieliński, Piotr Klatt, Norbert Kozakiewicz, Mariusz Majewski, Paweł SzanajcaJacek Szymoniak. W 2000 r. ukazała się książka Leszka Gnoińskiego KULT Kazika (z CD), monografia zespołu i jego lidera, wydana przez In Rock[1].

Bibliografia