Szczepański, Józef

Zgłoszenie do artykułu: Szczepański, Józef

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Szczepański, Józef

Pseudonim:

Ziutek

Data urodzenia:

30 listopada 1922

Miejsce urodzenia:

Jabłonna (pod Warszawą)

Data śmierci:

10 września 1944

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Szkołę Powszechną ukończył w rodzinnym mieście. W 1934 r. został uczniem Gimnazjum i Liceum Im. Władysława IV w Warszawie, gdzie tuż przed wybuchem wojny złożył egzaminy z zakresu małej matury (4 klasy). Wojna zagnała go wraz z rodzicami do Rzeszowa. Na przełomie 1942/1943 r. wyjechał do Warszawy, podejmując naukę na tajnych kompletach licealnych. Jednocześnie nawiązał kontakty organizacyjne z oddziałem „Agat” (późniejszym batalionem „Parasol”). Został skierowany na podchorążówkę „Agrikolę”, którą ukończył w 1944 r. w stopniu plutonowego podchorążego. Był już wówczas odznaczony Krzyżem Walecznych. W lipcu 1944 r. brał udział w zamachu na gen. SS Koppego w Krakowie. Przed wybuchem Powstania otrzymał nominację na dowódcę drużyny w batalionie. 1 września w czasie ewakuacji „Parasola” ze Starego Miasta do Śródmieścia objął dowództwo nad jedną z grup, która broniła dostępu hitlerowcom na plac Krasińskich od strony ul. Bonifraterskiej. Podczas walk na terenie gmachu Sądów Apelacyjnych został śmiertelnie ranny w brzuch. Zmarł w szpitalu powstańczym przy ul. Mokotowskiej 75 w Śródmieściu. Oprócz dwóch piosenek: Pałacyk MichlaChłopcy silni jak stal, był również autorem wielu wierszy na temat działalności bojowej batalionu. Ostatni wiersz Dziś idę walczyć, Mamo poświęcił swojej matce[1].

Bibliografia