Szeliga-Markowski, Tadeusz

Zgłoszenie do artykułu: Szeliga-Markowski, Tadeusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Szeliga-Markowski, Tadeusz

Data urodzenia:

9 grudnia 1890

Miejsce urodzenia:

Lwów

Data śmierci:

20 września 1962

Miejsce śmierci:

Łódź

Informacje

Kompozytor. Odbył studia prawnicze we Lwowie i Wiedniu oraz muzyczne u Stanisława Niewiadomskiego i Mieczysława Sołtysa w Konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego. Od 1910 r. pracował jako dyrygent w operze w Stanisławowie. W latach 1918–1926 działał w Krakowie, następnie był dyrygentem opery w Teatrze Polskim w Katowicach. Odbył tournée po USA z baletem Feliksa Parnella. Od 1927 r. prowadził orkiestry i zespoły chóralne w Sokalu. W latach 1945–1949 był kierownikiem muzycznym teatru „Syrena” w Łodzi, później pracował jako chórmistrz Opery we Wrocławiu[1].

Bibliografia