Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwisko:

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

Szul-Skjoeldkrona, Bogusław Maria Aleksander

Data urodzenia:

1895

Miejsce urodzenia:

Lipinki – wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Lipinki

Data śmierci:

27 maja 1920

Miejsce śmierci:

Czetwertynówka

Informacje

Podpułkownik Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, poeta, kolekcjoner pieśni żołnierskich, założyciel drużyny skautowskiej w gimnazjum im. Sobieskiego w Krakowie. Studiował medycynę, ukończył kurs instruktorów skautowych w Skolem w 1914 r. Należał do Polowych Drużyn Sokolich. Od 10 VIII 1914 r. walczył w Legionie Wschodnim, następnie w 3 pułku piechoty II Brygady. Uczestniczył w kompanii karpackiej oraz w działaniach II Brygady na Bukowinie (Rarańcza). Był dowódcą 5 kompanii 3 pp. Został ranny pod Kołkami. Po kryzysie przysięgowym przebywał w Krakowie. Na wieść o przejściu II Brygady przez front pod Rarańczą przedarł się na Ukrainę. Brał udział w bitwie pod Kaniowem. Pełnił obowiązki szefa sztabu oddziałów polskich na Murmanie. Walczył jako żołnierz Armii gen. Hallera. Od IV 1919 r. mieszkał w kraju. Był oficerem sztabowym, w czasie wyprawy kijowskiej dowodził batalionem 52 pp. 1 VII 1916 r. został podniesiony do rangi porucznika[1].

Bibliografia