Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Adiutancka dola

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

Armata

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

Brygada Żelazna, Karpacka

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

Było to nad Dźwiną

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

Czemu ty dziewczyno

nieznany

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander
nieznany

Do Warszawy

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

Idą w boje

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

Lamenty podbiegunowe

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

List do cara

nieznany

nieznany
Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

Lśnią rabatów jasne zorze

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

Na nutę Chochoła

Relidzyński, Józef
Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

Nasz tren

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

Odwiedziny w Mołotkowie

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

Ostatni mazur

nieznany
Tymolski, Fabian
Prosnak, Jan

nieznany
Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander
Pomian-Łubiński, Ludwik Ksawery

Pieśń o sanitariuszu Korpaku

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

Przebudził wioskę

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

Tak od siebie i do siebie

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

To legioniści, pułk drugi i trzeci

Doche, Joseph-Denis

nieznany
Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

Trzech synów (z Warszawy)

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

Zachciało się raz ułanom wojny

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

Żeń się Jasiu

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander

Więcej...