Turbiarz, Jarosław

Zgłoszenie do artykułu: Turbiarz, Jarosław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

?

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Baby

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Bo ja to wiem?

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Call me joy

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Crazy Nina

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Cult centuries

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Day by day

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Dobra, dobra, dobra

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Escape

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Follow me to the Riverland

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Gloria

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Happy day

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Honky tonk blues

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Humpty Dumpty

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

I know you

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

I like it

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Isolation time

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Kill yr tv

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Like a moth

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Living inna highway

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Lubisz?

Golden Life

Bogdziewicz, Jacek
Turbiarz, Jarosław

Midnight flowers

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Moamook czyli nic a nic

Liroy
Wolski, Adam
Bogdziewicz, Jacek
Próchnicki, Maciej
Turbiarz, Jarosław
Kamiński, Tomasz

Liroy
Wolski, Adam
Bogdziewicz, Jacek
Próchnicki, Maciej
Turbiarz, Jarosław
Kamiński, Tomasz

O tobie

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Palec

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Shake the guns

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Soho Yo! Yo!

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Thieves

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Tubes

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Venus

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

We all need love

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Wszystko to co mam

Golden Life

Turbiarz, Jarosław

Więcej...
Bibliografia