Turczyński, Józef

Zgłoszenie do artykułu: Turczyński, Józef

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Turczyński, Józef

Data urodzenia:

2 lutego 1884

Miejsce urodzenia:

Żytomierz

Data śmierci:

25 grudnia 1953

Miejsce śmierci:

Lozanna

Informacje

Pianista. Ukończył gimnazjum w Żytomierzu, następnie studiował prawo na uniwersytecie w Kijowie. Studia muzyczne odbywał w Petersburgu, Wiedniu i Berlinie. W 1911 r. zdobył pierwszą nagrodę na Wszechrosyjskim Konkursie Pianistycznym, co otworzyło mu drogę do sal koncertowych wszystkich stolic europejskich.

Po I wojnie światowej działał w Warszawie. Był m.in. profesorem i wicedyrektorem Państwowego Konserwatorium Muzycznego. Koncertował, współpracował przy redakcji pomnikowego wydawnictwa dzieł wszystkich Fryderyka Chopina. W 1930 r. dokonał nagrań płytowych dla „Syreny Record”.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej wyjechał do Szwajcarii i osiadł w Morges. Czynnie propagował polską muzykę, koncertował w obozach dla internowanych Polaków. Po wojnie występował w Paryżu (gdzie został odznaczony francuską Legią Honorową) i Londynie. W latach 1950–1952 odbył tournée po Ameryce Południowej i USA. Był wybitnym pedagogiem, z jego uczniów można wymienić m.in. Witolda Małcużyńskiego, Stanisława Szpinalskiego i Henryka Sztompkę[1].

Bibliografia